Kas algkoguduses joodi veini?

Vaatame ühte kirjakohta, kus on kirjeldatud, mis moodi tehti leivamurmist algkoguduses.

Kui te nüüd kokku tulete, siis ei ole Issanda õhtusöömaaja pidamist; 21 sest sööma asudes võtab igaüks enne iseenese toidu ära, ja mõni jääb ilma ja mõni joob liiaks. 22 Kas teil ei ole kodasid, kus te võite süüa? Või kas põlgate Jumala kogudust ja teete häbi neile, kellel ei ole midagi? Mis ma pean teile ütlema? Kas pean teid kiitma? Selle poolest ma ei kiida teid! 1.Kr.11:20-22

Nagu võib aru saada oli neil kombeks ka leivamurmise juures koos süüa. Paulus manitseb neid, et mõned neist joovad liiaks.

Kuina me teame piiblist, et nad kasutasid leivamurmisel veini nii nagu ka Jeesus seda tegi. Siis võime aru saada, et ka nende ühisel sööamajal jõid nad veini. Palus ei ütle selle kohta midagi halba, et nad veini joovad, aga ta manitseb neid selle pärast, et mõned joovad seda liiga palju. Kui tegu oleks olnud morsi või viinamarja mahlaga, siis arvan ,et selle liigne joomine ei oleks probleem olnud.

Kas me peaks oma koguduste osadus aegadel veini jooma? Seda peab muidugi igaüks ise otsustama.

Kas meie koguduse liikmed on piisavalt küpsed, et seda viisakalt teha? Kas see võib olla komistuseks mõnele nooremale ja nõrgemale kristlasele? Need on muidugi küsimused millele peame me vastuse leidma.