Vein Vanas Testamendis

Toon siin välja mitmed salmid, kus on näha, et Vanas Testamendis joodi ka mõõdukalt veini.

Jumala preester tõi veini.

Kui Aabraham andis Jumalale kümist, siis on ära mainitud, et Melkisedekil oli kaasas vein ja leib. kuna on piiblist teada, et Melkisedek on Jeesuse võrdkujuks, siis ei saanud veini juures olla midagi halba, kui tema selle kaasa võttis.

Ja Melkisedek, Saalemi kuningas, tõi leiba ja viina, sest tema oli kõige kõrgema Jumala preester, 19 ja õnnistas teda ning ütles: “Olgu õnnistatud Aabram, kõige kõrgema Jumala, taeva ja maa Looja poolt! 1.Ms.14:18

 Iisak õnnistas Jakobit ja õnnistamise juures jõi veini.

Ta küsis veel kord: “Kas sa oled tõesti mu poeg Eesav?” Ja ta vastas: “Olen!” 25 Siis ta ütles: “Ulata mulle ja ma söön oma poja jahisaaki, et mu hing sind õnnistaks!” Ja ta ulatas temale selle, ja ta sõi; ja ta tõi temale viina, ja ta jõi. 26 Seejärel ütles ta isa Iisak temale: “Tule nüüd ligemale ja anna mulle suud, mu poeg!” 27 Ja ta astus ligi ning andis temale suud; siis ta tundis tema riiete lõhna ja ta õnnistas teda ning ütles: “Näe, mu poja lõhn — otsekui välja lõhn, mida Jehoova on õnnistanud! 28 Jumal andku sulle taeva kastet ja maa rammu, ning külluses vilja ja viina! 1.Ms.27:24-27

Jumalalae ohvriks toodi veini. Järelikult Jumalale oli see vastuvõetav, kuna ta seda ise käskis.

ja joomaohvriks too üks toop viina, Jehoovale meeldivaks lõhnaks. 4.Ms.15,7

Kõik parima õlist, kõik parima värskest viinast ja nende uudseviljast, mida nad annavad Jehoovale, ma annan sinule. 4.Ms.18,12

Kümnist toodi veinist. Ka see oli Jumala käsk. Jumal ei keelanud neil veini teha.

ja söö Jehoova, oma Jumala ees selles paigas, mille ta valib oma nimele eluasemeks, kümnist oma teraviljast, viinavirdest ja õlist ning esmasündinuid oma veistest ja pudulojustest, et sa õpiksid kartma Jehoovat, oma Jumalat, kogu oma eluaja. 5.Ms.14,23

ja osta raha eest kõike, mida su hing himustab, veiseid ja pudulojuseid, viina ja vägijooki ja kõike, mida su hing sinult nõuab, ja söö seal Jehoova, oma Jumala ees ning ole rõõmus, sina ja su pere  5.Ms.14,26

 Jumal õnnistab su veini. Kui vein oleks üdini halb asi, miks siis Jumal seda õnnistab?

Ja tema armastab sind ja õnnistab sind ning teeb sind paljuks; ta õnnistab su ihusugu ja su maa vilja, su teravilja, su viinavirret ja su õli, su veiste poegimist ja su pudulojuste kasvatust sellel maal, mille ta vandega su vanemaile on tõotanud sulle anda. 5.Ms.7:13

 

Ja kui te tõesti kuulate mu käske, mis ma täna teile annan, nõnda et te armastate Jehoovat, oma Jumalat, ja teenite teda kõigest oma südamest ja kõigest oma hingest, 14 siis annan mina teie maale vihma omal ajal, varajase ja hilise vihma, ja sa koristad kokku oma teravilja, viina ja õli. 5.Ms.11,13

Needus oli see, et inimene ei saanud veini juua.

Sa istutad ja harid viinamägesid, aga viina sa ei saa juua ega talletada, sest ussid söövad marjad! 5.Ms.28,39

Jumal pidu toimub veiniga. Isegi kui see oleks sümbul, siis Jumal ei kasutaks võrdpildina midagi sellist, mis oleks ebapüha.

Ja vägede Jehoova valmistab sellel mäel kõigile rahvaile võõruspeo rasvaste roogadega, võõruspeo kangete viinadega, üdirasvaste roogadega, selitatud viinadega! 7 Ta hävitab sel mäel loori, mis looritab kõiki rahvaid, ja katte, mis katab kõiki paganaid! 8 Ta neelab surma ära igaveseks ajaks! Ja Issand Jehoova pühib pisarad kõigilt palgeilt ning kõrvaldab oma rahva teotuse kogu maalt! Jah, Jehoova on rääkinud! Js.25:6-8

Andmise õnnistus on veini saagi paljunemine.

Austa Jehoovat oma varandusega ja uudseviljaga kõigest oma saagist, 10 siis su aidad täituvad küllusega ja viina-aamid ajavad üle! Õp.3,9